PRIVACY

Barbara van Stein hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van haar website barbaravanstein.nl.

Algemeen
Barbara van Stein kan gegevens over bezoekers van haar website gebruiken om nieuwsbrieven en/of aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing). Barbara van Stein stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking, tenzij dit door de autoriteiten wordt verplicht.
Barbara van Stein gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en Barbara van Stein herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Barbara van Stein registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Aan- en afmelden e-mailnieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u uw e-mailadres invult in een van de formulieren van onze site kan Barbara van Stein uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen tot het moment dat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Google Analytics
Barbara van Stein maakt geen gebruik van Google Analytics of een andere webanalyse-service. Wat wij belangrijk vinden is feedback van bezoekers van onze website, deelnemers van onze trainingen en workshops en opdrachtgevers voor de kunstuitingen! Daarom bent u altijd van harte welkom om een opbouwende reacties te geven.

Contactformulieren, aanmeldformulieren en e-mail
Wanneer u een aanmeldformulier of enig ander formulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back up procedures en wettelijke bewaarplicht voor onbeperkte duur kan worden bewaard. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen tot het moment dat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van deze nieuwsbrieven.