PROCLAIMER

Alle informatie verstrekt op de website barbaravanstein.nl, zoals tekst, beeldmateriaal en nadere specificaties van de voorgestelde kunstvoorwerpen zijn eigendom van Barbara van Stein. Dit eigendom wil ik met je delen. Daarom mag je altijd deze informatie met voorafgaande schriftelijke toestemming van Barbara van Stein, op enige wijze dan ook worden gebruikt.

Barbara van Stein is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. De getoonde informatie op barbaravanstein.nl is met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, wil je dan reageren met behulp van een keuze uit vermelde contactgegevens van deze website. Binnen 5 werkdagen wordt uw melding behandeld en daarop actie ondernomen.

Alle informatie, producten en diensten op de website barbaravanstein.nl worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van barbaravanstein.nl, welke geen eigendom zijn van Barbara van Stein, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Als deze links geactiveerd worden, verlaat je de website van barbaravanstein.nl. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Barbara van Stein wordt onderhouden, wordt doorverwezen naar de beheerder van de geactiveerde website.

Alle informatie die je via de website barbaravanstein.nl heeft verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt. Zie voor nadere specificatie het onderdeel Privacy op de website barbaravanstein.nl