RUNEN

De Wijsheid van de Runen

Een aantal van de Runen van de Oude Futhark gebruiken we nog dagelijks zo krachtig zijn ze! Hun geschiedenis, de symboliek en hun toepasbaarheid, zijn nog altijd gehuld onder een mysterieuze laag van magie.

De runen

Oude fluisteringen

Ze zijn eeuwenoud! Niemand weet precies hoe oud. De ene vertelling gaat zo’n 1200 jaar terug en de ander beweerd dat het behoort bij één van de eerste schrijftekens.

Het zijn in ieder geval fluisteringen, want de Runen zijn verwant aan het Duitse werkwoord “raunen”, wat letterlijk “fluisteren” betekent. Ook in het middennederlands betekent “runne” fluisteren. Dit geeft aan dat de Runen een geheim of iets te verbergen hebben.

Ware godenenergie

De oppergod van de Noordse mythologie, Odin (Wodan, Weda), is verbonden aan de Runen. Hij zou in zijn oneindige zoektocht naar wijsheid in zichzelf, voor 9 nachten zonder eten en drinken, ondersteboven hebben opgehangen aan de Yggdrasill, de grote levensboom (een taxus). Terwijl hij daar zo hing, zag hij de naalden van de Yggdrasil als Runen op de aarde liggen. Zo ervaarde en doorgrondde hij, zoals de mythe vertelt, de wijsheid van de Runen. 

De Runen zijn hierdoor verbonden met de godenenergie, een universele oerkracht die er altijd al was en nog steeds levend aanwezig is! Ze vertellen verhalen van moed en passie, van volharding en overgave over geduld en weerstand. Ze zijn verbonden met alle natuurelementen, met de Moeder als de Vader en zijn sterk verbonden met de Aarde als met de Zon, evenals met het helderste licht in en om je heen!

Een enorm krachtig divinatiemiddel

Naast schrifttekens worden de Runen regelmatig gebruikt als divinatiemiddel. Je kan ze dus in readingen gebruiken, samengesteld in een bindrune of om een voorwerp extra kracht te geven. Wees wel bewust met wat en hoe je het doet, want ze hebben een intense energie en dat ga je merken!

Hoewel je de Runen steeds vaker in films, series en op festivals zie, zijn ze niet voor ieders oren bestemd. Wel als je voor hun wijsheid openstelt en werkelijk wilt luisteren. Pas dan kan er een hele nieuwe wereld voor je opengaan!

"Enkel wie ze durft te ervaren, leert ze ten diepste kennen." 

De geschiedenis

De werkelijke oorsprong van de Runen zijn niet precies te achterhalen. De ene zegt, dat ze gebruikt werden door Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de 2e/3e eeuw tot de 16e/17e eeuw. Een andere theorie geeft aan dat ze hun oorsprong hadden bij de Rhaetiërs, een mogelijk Keltisch volk die een paar honderd jaar voor onze jaartelling woonde in de Alpen en loyaal waren aan de Romeinen. Ook is er nog een 3e theorie, dat de runen hun oorsprong hebben in het gebied rond Libanon, dat toen Fenicië heette. Daar woonde een volk dat rond 1500 tot aan 400 v. Chr. één van de belangrijkste zeevaarders en handelaars waren. 

Toch hebben we allemaal het idee, dat de Runen bij Scandinavië horen. Dit komt doordat boeren in een bepaald deel van Zweden, tot aan het einde van de 18e eeuw, nog de runen als dagelijks schrift gebruikten.

Verschillende reeksen en vormen

Door de eeuwen heen zijn de Runen in aantal toegenomen en afgenomen, omdat door welk volk dan ook, hun eigen interpretatie aan gaven en waar nodig aanpassingen op deden. Zo is er een Friese Futhark gevormd met 28 runen en een Angel-Saksische met 29 runen. Later werd de reeks aangevuld tot 33 runen. Ook de Vikingen hebben de runen in hun gebruiken meegenomen, maar weer verminderd naar 16 runen. Deze reeks wordt de Jonge Futhark genoemd. Vervolgens gingen de Goten er mee aan de slag en deze creëerden een systeem van 25 runen, de oude Futhark.

De Runen komen dus in diverse reeksen voor, maar de Oude Futhark is tot op heden nog steeds de meest gebruikte serie. Net zoals het Alpha-Beth geeft de oude F-U-Th-A-R-K geeft de eerste (6) schrifttekens aan. Mede mogelijk daardoor en het totale aantal is er een verwantschap met het Latijnse of het Etruskische schrift. Ook hier is de geschiedenis niet volledig duidelijk over.

De Aettir - Runenfamilie

De Runen in aetts

Familieleden die irriteren als verbinden

Als een echte familie zijn ze, hoe dan ook, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een familie die alle 5 elementen vertegenwoordigd, evenals het licht en het donker, de hemel (Asgard) Middenaarde (Midgard) en Hel. 

Zoals een goede familie tijdens een kerstdiner, schuren al deze verschillende elementen/familieleden langs elkaar. Het haalt het onbewuste/donkere naar boven, naar het licht. Wat al een tijdje lag te broeien wordt dan nu zichtbaar. Ja, dan kan irritatie en weerstand geven. Toch zijn er altijd peacemakers en bemiddelaars in de familie, die elk element weer samenbinden om uiteindelijk weer als geheel aan de tafel te gaan zitten. 

Nummerologie

Naast de Aetts is er een numerologische volgorde. Elke Rune heeft een eigen nummer zowel in de gehele reeks als in de Aett zelf. Voorbeeld: Jera is de 12e Rune in de reeks van de Oude Futhark en het is de 4e rune van de 2e Aett. Het betekent een beëindiging van een (jaar)cyclus (12) als de grondlegger voor een nieuwe basis (4). Nummer 4 zit in de 2e Aett, de dodenenergie, dus het gaat over een basis die gelegd wordt waarover je weinig invloed hebt!

1e Aett

1e aett Oude Futhark

Dit is de Leerfase. In deze groep zit de energie van delen van jezelf, dus waar je invloed op heb.

De eerste groep (aett, spreek uit als “oet“) is gewijd aan de godin Freya. Freya is de godin van vruchtbaarheid, wijsheid en (vuur-)kracht. Dit is de aett waar je invloed op heb en het heeft met allerlei (onder)delen van jezelf/het zelf te maken.

 1. Fehu: Vee, verlangen, mobiele kapitaal, omheinde zone, materie, nieuw begin, comfortzone en ongedurigheid. De energie om je te richten op wat jij wilt.
 2. Uruz: Oeros, laat zien, innerlijke oproep, onderbuikgevoel, missie, duidelijk, aards, ongetemde kracht. De energie om die “JA!” in je op te roepen!
 3. Thurisaz: Doorn, prikkel, reus, weerstand, duw in de rug, hamer van Thor die van bergen dalen kan maken. De energie om door weerstand heen te gaan.
 4. Ansuz: Innerlijke stem/mentor, leraar als leerling, orakel, God, taal, schrijven, communicatie en creativiteit. De energie om te orakelen en automatisch schrift toe te passen.
 5. Raidho: het wiel, wagen, vervoersmiddel, fortuin, levenservaringen, drempel over, reizen en leren. De energie om te zien dat jouw levenservaringen je helpend zijn (geweest).
 6. Kenaz: Kennis, intellect, hoofd, licht, toorts, door mensen gemaakt vuur. De energie om je iets bewust te maken wat nog onbewust bij je leeft.
 7. Gebo: Geschenk, delen, verbinden, balans, relatie, verbinding, dat wat je gegeven is (gave). De energie om 2 ogenschijnlijke tegenstellingen met elkaar te verbinden. Een Rune die wij allemaal vrijwel dagelijks gebruiken als x-je (kusje).
 8. Wunjo: Wind, vlag, stam (jouw tribe), geluk, vrede, speels, niet serieus, vervulde wens, feest. De energie van de grote verbinder in bindrunen en om te checken of je op je plek bent.

2e Aett

2e aett Oude Futhark

Dit is de ontwikkelfase. Een groep die een bak godenenergie heeft waar je U tegen zegt! Dus een familiegroep waar je geen of weinig invloed op heb. 

De 2e groep Runen is gewijd aan Hagal. Het hagel wat neerstort op de aarde, wat het oude afbreekt en nieuwe ruimte creëert. Dit is de aett van de Goden. Op deze energie heb je geen invloed en gelijkertijd lijkt het zo, maar kan je (na Eihwaz) er wel weer iets meer mee.

 1. Hagalaz (9): Hagel, witte zaad, verstoring, overgave, zucht naar controle, oud breekt af, nieuwe ruimte ontstaat. De energie om nieuwe creatieruimte aan te roepen.
 2. Nauthiz (10): Nood, (levens)lot, noodzakelijk vuur, volharding, oud zeer, wrikken en wringen, rauw. De energie om oud uit het verleden om te zetten in kracht in het nu.
 3. Isa (11): IJs, vertraging, onbewuste, introspectie, wijsheid, zichtbaar, isolatie, diepte. De energie om jezelf volledig te zien.
 4. Jera (12): Jaar, cyclus, oogst, geduld, succes door werken, tijd, ritme. De energie om aan te roepen voor meer structuur in je leven.
 5. Eihwaz (13): Taxus, de gehangene, inzien, ernst, spirituele transformatie. De energie die je kan aanroepen om iets geheel om te zetten in je leven.
 6. Perthro (14): Speels, spel, vermaak, gezelligheid, grillig, niets is wat het lijkt. De energie om te gebruiken om kansen te zien.
 7. Algiz/Elhaz (15): Eland, antenne, verdediging, Hogere Zelf, ademruimte, bescherming. De energie die je kan aanroepen voor hulp vanuit het universum.
 8. Sowilo (16): Zon, Sunna, macht, rijkdom, overwinning, goud, kracht. De energie die je kan aanroepen om het juiste te doen in belang van het groter goed.

3e Aett

3e aett Oude Futhark

Dit is de beloningsfase. Een groep Runen die alle soorten energie vertegenwoordigen en waar je deels wel en geen invloed op heb.

Deze 3e groep aan Runen binnen de Oude Futhark is gewijd aan de god Tyr. Tyr is zoon van Odin, de krijger die streed voor gerechtigheid en zijn hand offerde om de strijd tegen het donkere te kunnen overwinnen. Dit is de aett met de energie van alles wat er is en kan worden.

 1. Tiwaz/Teiwaz (17): God Tyr, Vader, mannelijk aspect, offer, doelgericht, Het Weten. De energie om je te helpen focussen. 
 2. Berkana (18): Berk, Moedergodin, vrouwelijk aspect, (ver-)zorgen, initiatie van de 4 levensfasen, loslaten, koestering. De energie om plannen in vruchtbare aarde te laten vallen/te laten evolueren.
 3. Ehwaz (19): Paard, dierlijk aspect, versnelling, trouw. Lagere Zelf, instinct, samenwerking. De energie als er verandering of versnelling nodig is in samenwerkingssituaties.
 4. Mannaz (20): Mens, maatschappij, Akasha Kronieken, ken jezelf, structuur. De energie om te zien hoe je in het leven/maatschappij staat.
 5. Laguz (21): Water, wateroppervlak, dromen, flow, beweging, leven, bron, zuivering, intuïtie, dood. De energie van het element water voor zuivering en nieuwe potentie (van ideeën) aan te zetten.
 6. Ingwaz (22): Inspiratie, vrouwelijk creatieproces, paranormaal, vertrouwen, grenzenloos, ongrijpbaar. De energie om inspiratie (immateriële) om te zetten in concrete vormgeving (materiële).
 7. Dagaz (23): Dag, dageraad, daglicht, doorbraak,, tegenpolen, potentie, dankbaarheid, nieuw (uitzicht). De energie die een nieuw begin kan geven, maar dan anders dan verwacht (wel altijd positief).
 8. Othala (24): Thuis, ouderlijk huis, vaderland, erfgoed, bestemming, immobiel kapitaal, bestendigheid. De energie van voorouders en overleveringen die je helpen creëren wat de wereld nodig heeft.

Zelf Runen maken en toepassen

De Runen hebben altijd een hele duidelijke energie als je ze aanroept, schrijtf en/of samenbindt. Zelf heeft Barbara al meerdere bijzondere ervaringen opgemerkt. Vooral in de groepstrainingen zie je de deelnemers in eenzelfde proces stappen.

De Runen legging

Runen zelf maken

Kies eerst zorgvuldig het materiaal wat voor jou een bepaalde betekenis heeft. Pas daarna maak je er Runenstenen van. Het materiaal kan van hout (van een bepaalde boomsoort) zijn, metaal, schelpen, stenen, kristallen of klei  zijn. Zet vervolgens de Runen op met verf, stift, nagellak, brander of een slijpmachine. Dit hangt uiteraard af van het soort materiaal die je gebruikt.

Creëer de Runen altijd met de juiste intentie en al jouw (liefdevolle) aandacht! Hoe sterker die intentie is, des te krachtiger ze worden. Daarnaast blijft jouw eerste eigengemaakte set, altijd de meest waardevolle!

Zo kan je ze toepassen

Juist omdat de Runen zo’n specifieke, krachtige energie hebben, zijn ze ideaal om ze dagelijks te gebruiken. Vooral als je ze net begint te ontdekken. Elke dag met een Rune beginnen zegt iets over de energie wat die dag gaat spelen EN die jij kan inzetten.

Ook zijn ze heel goed toepasbaar in diverse leggingen/readingen. Voel altijd eerst waar je duidelijkheid over wilt hebben. Vraag vervolgens welke energie er momenteel speelt EN met welke energie je dit het beste kan oppakken. De plek als de ligging van de runen ten opzichte van elkaar, bepalen de inhoud van de reading. Dit vergt enige inzicht in de waarde van de Runen (numerologisch, symbolisch als energetisch).

Readingen met de Runen is niet “o, ja” en verder achterover hangen. Nee. De uitkomst vraagt altijd actie van jou! Dat is juist zo krachtig van de Runen!

Geef jezelf een consult!

Op verschillende beurzen, festivals en andere bijzondere events geef ik mini en consulten van maximaal 30 minuten met onder andere de Runen. Zie hiervoor de BEURSAGENDA!

Wil je een uitgebreidere consult? Of wil je met een groep gelijkgestemden een kennismakingsworkshop met de runen te doen? Klik dan op de button hieronder en ga samen een bijzondere ervaring aan!