Perfectionisme

Blog Perfectionisme

Perfectionisme zegt meer over hoe jij denkt over jezelf dan over wat je hebt gecreëerd! Ontevredenheid over jezelf ligt vaak aan de basis van perfectionisme.

Soms verbaas ik mij om de teksten die ik schrijf of ooit heb geschreven. Zo ook over de teksten bij de ImaginatieKaarten. Deze teksten ben ik wederom allemaal meerdere keren aan het doorlopen, omdat ik momenteel bezig ben met de engelse vertaling van het boekje/handleiding hiervan.

Daar kwam ik de tekst bij de kaart 3 Balans tegen:

“Perfectionisme is de onbalans in een verharde wereld.”

Perfectionisme in de natuur betekent vaak volledig in natuurlijk balans zijnde planten, bloemen en dieren. Ze doen hun ding instinctief e/o omdat het in hun DNA zit. Een natuurlijke interne behoefte om dat te maken/te laten zien waar ze voor gemaakt zijn.

Pas waar externe factoren zodanig hun natuurlijke proces verstoren, zal ook die perfectie verdwijnen. Zoals spinnen die rond een kerncentraleramp leven, creëren geen symetrische webben. Gaten en onregelmatigheden zitten er dan volop in. 

Je zou kunnen zeggen, dat de externe factoren invloed hebben op het natuurlijke innerlijk balans.

De wil vanuit een intern onbalans creëert perfectionisme

Perfectionisme vind je ook bij de mens, maar dit is meer een streven dan een natuurlijk proces.  De mens moet moeite doen om het perfect te krijgen. Die wil komt vaak vanuit een interne onbalans doordat de focus gericht is op de buitenwereld er iets van kan vinden.

Gevolg is dat de mens gaat zwoegen, verbeten door werkt, stress krijgt en volledig in het hoofd gaat zitten. Dit maakt dat iemand die gedreven is door perfectie, van binnen uit balans raakt en steeds meer verhard. Misschien niet naar buiten toe, maar wel naar zichzelf.

Ontevredenheid als basis en als eindresultaat

Pas als vanuit een sterke interne oproep iets waardevols wilt creëren en omdat je er lol in hebt, dan speelt perfectionisme geen rol. Tuurlijk kan je dan nog steeds de imperfecties zien, maar het boeit je niets of veel minder. Het laat een eindresultaat zien die bezield is met de energie van de maker!

Waar perfectionisme de hoofdrol krijgt, is de maker bezig met iets moois maken. Die gaat dan zitten friemelen, bypassen en schaven totdat het…toch net niet perfect is. Gevolg is ontevredenheid over het resultaat. Ook heeft het de hoofdrol als de maker ontevreden is over zichzelf. Vaak zal je aan het eindresultaat zien, dat de ziel eruit is gehaald, terwijl creativiteit je zoveel meer kan brengen!

Vind de perfecte balans in jezelf

Perfectionisme is de onbalans in een verharde wereld en zodra de wereld je niet meer zo boeit, maar jouw binnenwereld des te meer, dan vind je de perfecte balans in jezelf en creëer je precies dat wat je wilde!

X, Barbara

Wil je de werkelijke Kunst van het Leven ontdekken? Meld je dan aan voor extra mailnieuws ter inspiratie en motivatie!